een kijkje in… quality en operations (deel 2)

In de rubriek ‘Een kijkje in’ nemen quality manager Samantha Savelberg en operations manager Mario Vos jullie elke maand mee achter de schermen van Andi, waar wordt gewerkt aan de hoogste kwaliteit en meest efficiënte workflow. Deel 2:

Risico gebaseerd denken, continu verbeteren en preventief fouten voorkomen

Risico gebaseerd denken, continu verbeteren en preventief fouten voorkomen. Drie belangrijke onderdelen van kwaliteitsmanagement bij Andi.

Risico gebaseerd denken

Binnen Andi is risico gebaseerd denken een belangrijk onderdeel, zowel binnen de huidige processen, maar zeker ook wanneer nieuwe machines of nieuwe processen geïmplementeerd worden. “De implementatie dient zo gecontroleerd mogelijk te verlopen, zodat nieuwe instructies en procedures geborgd worden in het kwaliteitsmanagementsysteem. Doel is om de risico’s zodanig te verminderen ten behoeve van een beheersbaar proces,” zegt Samantha.

Kwaliteitsaudits

Daarnaast is Andi altijd bezig om continu te verbeteren. Niet alleen vanuit een kwaliteitsoogpunt, maar zeker ook om verspillingen uit het proces te halen. “Momenteel doen we zelf intern de kwaliteitsaudits. Voordeel hiervan is dat je veel dieper op de stof ingaat. Daarnaast creëert het ook betrokkenheid binnen het bedrijf. Binnen Andi zijn nu vier interne auditors opgeleid en de ervaring leert dat we al veel zaken hebben verbeterd en dat de auditors echt meedenken in het totale proces, vanuit hun eigen expertise gebied,” zegt Samantha.

Preventief fouten voorkomen

Ook is Andi actief bezig met het verbeteren van de interne kwaliteit binnen de processen. Dit om preventief fouten te voorkomen in het proces. Samantha: “We hebben nu binnen ons systeem een extra module waarbij ook interne issues kunnen worden gelogd. Hierdoor is het mogelijk om issues te classificeren in rubrieken. Er worden analyses verricht om te kijken waar verbeterpunten zitten in het proces en daarmee preventief kunnen worden opgelost, zodat er geen fouten richting de klant gaan. Naast de analyse op interne issues, worden uiteraard ook klachten van klanten als zodanig behandeld en daarbij hebben we nu een proces opgesteld, waarbij teams zelf met hulp van de quality manager gaan kijken waar de oorzaak ligt en welke verbeteringen doorgevoerd dienen te worden. Uiteraard worden dan eventuele proceswijzigingen geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem. Zo maakt iedereen deel uit van kwaliteit binnen Andi en wordt het ook laagdrempelig.”

Lean

Binnen Andi vertaalt zich dit continue verbeteren bijvoorbeeld ook in Gemba walks. Dit zijn zaken die behoren tot de Lean filosofie. “Daarbij ga je naar de plek waar de toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Door in gesprek te gaan met medewerkers, ga je samen verbeteringen definiëren die vervolgens middels een Kaizen-methode worden doorgevoerd. Kaizen betekent letterlijk ‘veranderen naar beter’.

Met diverse grote klanten heeft Andi een quarterly business review. Dit is een kwartaaloverleg waarbij de prestaties van Andi de revue passeren. “Hier bepalen we interactief met de klant wat we gaan verbeteren. Een echt partnership tussen Andi en haar klanten. Onze klanten zijn vaak positief verrast als ze over onze werkwijze horen, omdat deze filosofie meestal bij grote internationale bedrijven wordt toegepast. Andi biedt de charme en toegankelijkheid van een lokaal bedrijf, maar is professioneel ingericht voor het grotere klantensegment,” zegt Mario.

Let’s connect!

Ben jij op zoek naar een gecertificeerde partner voor zero-error printing, printing on demand, variabele data printing, signing en packaging? Of zoek jij ondersteuning bij voorraadbeheer of supply chain management? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en meer te horen over onze decennialange ervaring in het opbouwen van langdurige partnerschappen.

De volgende keer, in deel 3, vertellen Samantha en Mario meer over kwaliteitsbewustwording binnen de organisatie. De manier van Bottom-up werken, levert veel meerwaarde op. Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Deel 1 gemist? Lees hier meer over het samenspel tussen quality en operations.