aanleverspecificaties

Drukklare documenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, om een voorspelbaar resultaat te krijgen. Hieronder een aantal zaken, waaraan documenten moeten voldoen, wanneer ze bij Andi Smart Print Solutions worden aangeleverd.

Aanleveren PDF

Bij voorkeur krijgen wij de te verwerken bestanden binnen als drukklare PDF met de PDF/X-4:2010 specificaties:

Algemene aanleverspecificaties

 • Full color (4/0 – 4/4) bestanden lever je altijd aan in CMYK.
 • Bij gebruik van steunkleuren (PMS) zorg dat de kleuren consistent zijn (zelfde benaming).
 • Zorg voor 3 mm afloop aan alle zijden. (Afloop is de marge die wij nodig hebben om het drukwerk te snijden zonder dat er witranden ontstaan).
 • Zorg bij het ontwerp er voor dat teksten, logo’s en dergelijke een afstand van minimaal 5 mm van het documentkader hebben.
Dit voorkomt dat belangrijke elementen binnen uw opmaak straks te kort op de rand van het drukwerk komen of zelfs verdwijnen tijdens de afwerking.
 • Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
 • Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
 • De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
 • Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
 • Gebruik voor diep zwart de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
 • Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
 • Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).
 • Lever de pagina’s niet als spreads of op inslag aan (geen twee pagina’s naast elkaar).
 • Een eventuele stanstekening opmaken in een steunkleur met de naam ‘stans’ en op overdruk zetten bij aanlevering als PDF.
 Bij aanlevering als open bestand graag plaatsen in een aparte laag.
 • Wil je gebruik maken van spot- en/of dekwit in je ontwerp (bij productie op de grootformaat vlakbedprinter)? Maak dan in je opmaak een steunkleur aan met de benaming: Spot 1. Zorg er tevens voor dat het spotwit object gevectoriseerd is en gebruik hiervoor geen pixelafbeeldingen. (Alleen steunkleuren met deze benaming kunnen wij verwerken als spotwit!) Zorg ervoor dat bovenliggende kleuren en/of het spotwit op overdruk staan!

Open bestanden

Lever je ‘open’ documenten aan? Zorg er dan voor dat alle fonts, zowel de screen- als de printerfonts, en gekoppelde beelden meegeleverd worden.
 Gebruik de functie ‘pakket’ in InDesign om er zeker van te zijn dat alle gebruikte illustraties, fonts en evt. kleurprofielen meegeleverd worden. Alle tekst dient bewerkbaar te zijn, dus niet in lettercontouren.

Aanpassen bestanden

Wij wijzen u er op dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de door u aangeleverde documenten. Als uw bestand technisch niet verwerkt kan worden of dat ons een fout is opgevallen dan nemen wij contact met u op.
 Wij vragen u dan om de bestanden opnieuw aan te leveren. Bent u niet in de gelegenheid om de bestanden aan te passen dan kunnen wij dat voor u verzorgen indien mogelijk. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.
Maak uw bestanden bij voorkeur op in Indesign of Illustrator. Microsoft Word of Powerpoint bestanden kunnen wij ook verwerken maar deze bestanden moeten vaak nog aangepast worden om goed drukwerk te kunnen maken. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

Personalisatie

Indien het bronbestand is gemaakt in InDesign ontvangen we graag dit InDesignbestand met fonts en links. Voeg een pdf toe met een voorbeeld van de personalisatie. Voeg het databestand toe als een Excelbestand. Je kunt je Excelbestanden beveiligen met een wachtwoord dat je aan ons doorstuurt. Na verwerking van de order worden de databasebestanden bij ons verwijderd. Waar je verder op moet letten:

 • Maak voor jezelf een voorbeeld met de langste gegevens, zodat je zeker weet dat alle gegevens passen.
 • Laat de kolomnamen in Excel overeenkomen met de velden in InDesign, zodat voor ons duidelijk is welke gegevens op welke plek dienen te komen.
 • Indien er buitenlandse adressen bij zijn; zet deze in een aparte tab en maak daarbij een landkolom aan waarin het betreffende land staat.
 • Lever je méérdere excelbestanden aan (of meerdere tabs binnen één bestand), zorg dan dat de kolomnamen (de eerste rij in je bestand) in elk bestand / elke tab overeenkomen.
 • De gegevens in Excel dienen exact overeen te komen met hoe ze in het drukwerk moeten verschijnen.
 • Zorg ervoor dat er geen verborgen regels en geen lege regels in het Excelbestand zitten; deze worden namelijk bij het personaliseren meegenomen.
 • Zorg er bovendien voor dat er geen ‘enters’ in het Excelbestand zitten. Deze verstoren de personalisatie.

Aanlevermedia

 • CD, DVD en USB-stick
 • e-mail (via uw contactpersoon)
 • WeTransfer
 • Op aanvraag via onze ftp-server (neem contact op).

Overig

Wilt u uw ontwerpen liever op een andere dan de bovengenoemde manieren aanleveren? Of heeft u vragen over de digitale aanlevering? Neem dan gerust contact op met een van onze klantenteams of via ons algemene telefoonnummer 043-3667160. Wij beantwoorden al uw vragen graag.